Magunkról

Polgári ügyek

Ügyvédi irodánk vállalja magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyek nélküli társaságokkal kapcsolatos okiratok szerkesztését, valamint az ilyen ügyekkel kapcsolatos jogvitákban való jogi képviselet ellátását.

Ingatan adásvétel:

 • ingó és ingatlan adásvételek,
 • csereszerződések,
 • ajándékozási szerződések,
 • tartási és életjáradéki szerződések.

Bérleti, albérleti szerződések ezen belül:

 • helyiségbérleti szerződések,
 • lakásbérleti szerződések,
 • területbérleti szerződések,
 • mezőgazdasági haszonbérleti szerződések készítése.
 • bérleti, albérleti szerződések felmondásosával kapcsolatos iratok készítése.
 • bérlet kiürítése iránti perekben jogi képviselet.

Válással kapcsolatos ügyek:

 • házassági vagyonjogi megállapodás, házasság előtt és házasság után,
 • házasság felbontása közös megegyezéssel,
 • gyermek elhelyezési perek,
 • gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek,
 • gyermekek tartása iránti perek,
 • szülő felügyelet megszüntetése, korlátozása, szünetelése iránti perek,
 • házastársi tartás iránti perek
 • házassági vagyonmegosztása iránti perek,
 • ingó és ingatlanmegosztás szerződéssel, peren kívül,
 • élettársak vagyonjogi megállapodása.

Családjogi ügyek családi jogállási perek:

 • apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése iránti perek,
 • gondnokság alá helyezési perek.

Örökbefogadás

 • örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok,
 • nyílt és titkos örökbefogadás.

Öröklési ügyek

 • végrendelet készítése letétbehelyezése az országos végrendelet nyilvántartóba,
 • végrendelet visszavonása, új végrendelet készítése,
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítése,
 • öröklési szerződés készítése,
 • rendelkezés a várt örökségről,
 • özvegyi jog megváltása,
 • örökség visszautasítása, jogkövetkezményeinek rendezése,
 • lemondás az öröklésről, jogkövetkezményeinek rendezése,
 • végrendelet megtámadása iránti perek,
 • egyéb örökségi perek

Gazdasági társaságokkal kapcsolatos szerződések készítése, perekben jogi képviselet

 • gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek részére átalánydíjas komplex jogi szolgáltatás,
 • Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek közötti jogvitával kapcsolatos perekben,
 • szerződésszegés jogkövetkezményei iránti perekben
 • szerződés semmisségének megállapítása iránti perekben,
 • szerződés megtámadása iránti perekben,
 • Feltűnő értékaránytalanság megállapítása iránti perekben
 • szerződéses ellenérték megfizetése iránti perekben,
 • szavatosság, jótállási perekben,
 • kijavítás iránti perekben,
 • árleszállítás iránti perekben,
 • szerződéstől való elállás, jogkövetkezményei perbeli érvényesítése,
 • kisajátítás, kártalanítási perekben jogi képviselet.
 • fizetési meghagyásos ügyek intézése,
 • társasági tagsági viszonnyal kapcsolatos perekben jogi képviselet.

Szerzői joggal kapcsolatos szerződések készítése

 • felhasználási szerződések,
 • kiadói szerződések,
 • hasznosítási szerződések,
 • találmányi szerződések,
 • feltalálói díjazási szerződések,
 • licencszerződések készítése.
 • szerzői jogi perekben,
 • bitorlási perekben,
 • díjfizetési perekben,
 • hasznosítási perekben jogi képviselet.

Speciális szerződések:

 • Lízingszerződések
 • Letéti szerződések
 • közraktári szerződések,
 • széfbérleti szerződések készítése.

Megbízási szerződések készítése:

 • könyvvizsgálatra,
 • tervezésre,
 • ingatlanértékesítési
 • szakértői tevékenységre,
 • reklámra,
 • Kutatásfejlesztésre,
 • lektorálási feladatokra,
 • oktatási feladatokra,
 • közvetítő ügynöki tevékenységre,
 • bizományi szerződés áruértékesítésre,

Kölcsönszerződések:

 • jelzálogjoggal biztosított szerződések,
 • kézizáloggal biztosított szerződések,
 • haszonkölcsön-szerződések,
 • Zálogszerződések,
 • Tartozáselismerő okiratok szerkesztése,
 • Engedményezési szerződések szerkesztése, és
 • mindezen szerződésekkel kapcsolatos perekben jogi képviselet.

Amennyiben érdekli valamelyik szolgáltatásunk, vegye fel ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon. Rövid határidőn belül előre egyeztetett időpontban várakoztatás nélkül tudjuk fogadni.

Címkék: ingó ingatlan adásvétel csere bérlés bérlemény hasznonbérlet életjáradék területbérlet lakásbérlet szavatosság jótállás zálog megbízási szerződés lízingszerződés öröklés végrendelet örökség készítése visszavonása megtámadása özvegy lemondás ügyvéd ügyvédi iroda